In a certain code, FLOWER is written as SEXOMF. How GARDEN be written in this code? A. OEERBH B.OFESBH C.OEESBG D.OEERBG
Reasoning Coding-Decoding
  • AW
  • Ankit
  • 18 सितम्बर
  • 2078 दृश्य
  • 14 उत्तर

14 उत्तर
1-14 of  14
14 उत्तर
SBI Clerk
मॉक परीक्षण अभ्यास के लिए
SBI Clerk