Rank board under IC38 for

Insurance Documentation

युवा कोर्स कॉलेज स्थान प्रयास किया
AR
Abdu B.Com UC Palakkad 23-11-17
CR
C Bsc Chemistry FMNC Bangalore 09-11-17
DG
Deepak B.Com PSNSGC Abohar 04-11-17
SG
Sanjeev GRTPG TISS Navi Mumbai 03-11-17
AK
Ashok B.Com DNC Mumbai 29-10-17
RS
Raj M.Sc Other Delhi 23-10-17
LK
Lalit B.Ed MSEC Ernakulam 21-10-17
Manjunath Varadaraj Manjunath PGDAC NIIT Bangalore 16-10-17
SS
Seenivasan B.A. History ITI Thiruvananthapuram 15-10-17
AS
Avinash B.Com SBC Mumbai 07-10-17
401-410 of  410