Rank board under IC38 for

Health Insurance Claim

युवा कोर्स कॉलेज स्थान प्रयास किया
SJ
Shyama EPGPBM ashutosh Kolkata 12-03-22
SP
Shailesh MBA HNBGPGC Srinagar Garhwal 11-03-22
SR
Subhas B.com(hons) CC Belghoria 10-03-22
AP
Anshika B.Com Kumaon university Haldwani 10-03-22
CV
Cmvbmvm cvncvncv bvnxvcm vcncgncgn 04-03-22
HT
Haripriya BE DGCT Salem 04-03-22
HS
Happy B.Tech MEC Trivandrum 03-03-22
JG
Jyoti MBA KU Ismailabad 01-03-22
AC
Aslu B.Tech CUSAT cochi 01-03-22
MK
Manish 12th pass RKTCASC Ulhasnagar 25-02-22
MK
Mohd Bsc Physics M M COllege Bihar 23-02-22
KK
Kiran BA RWC Ranchi 22-02-22
PS
Periyanayahi b.lit AU Chennai 18-02-22
P?
Pathak BA DAVIM Jalandhar 18-02-22
P?
Pathak BA LPU Phagwara 18-02-22
SB
Soudamini Post graduate GMC Sambalpur 16-02-22
RK
Ramesh. poasdkasdflk kjjkljkl o oaiojsklj Chennai 11-02-22
SS
Siddhartha B.Tech Gaya college of engi Gaya 08-02-22
RK
Raj BBA Mumbai university Mumbai 29-01-22
SK
Sathis Mcom Kprr Erode 28-01-22
21-40 of  1686