Rank board under Indian Army Sepoy Pharma for

Human Anatomy

युवा कोर्स कॉलेज स्थान प्रयास किया
VY
Vikash D.Pharma ITM Gorakhpur 26-05-22
MK
Mitu Bsc Chemistry KU kurukshetra 29-01-22
MR
Manojkumar D.Pharma JSSCPO Coimbatore 23-12-21
MC
Mahipal D.Pharma MAU Jodhpur 06-12-21
NW
Nikhil Other Other Amravati 05-12-21
MS
Manoj D.Pharma MBKC Nashik 21-08-21
PA
Purvi B.Pharma ISFCP Mohali 17-08-21
MK
Mitu Bsc Chemistry KU haryana 24-07-21
ME
Muhammed B.Pharma NCP Thrissur 14-06-21
1-9 of  9