Rank board under MAH CET for

Blood Relations

युवा कोर्स कॉलेज स्थान प्रयास किया
NR
Neel BCS NKCCE Mumbai 09-03-19
DK
Dhanashree Other Other Wardha 08-03-19
SD
Snehal BE BTech PRMITR Amravati 08-03-19
RG
Riya Other Other Mumbai 08-03-19
SC
Samiksha Other Other Other 08-03-19
SS
Shubham Other Other Other 08-03-19
GA
Gaurav B.Ed GECA Aurangabad 07-03-19
AC
Akhilesh B.Sc ITM Mumbai 07-03-19
PJ
Palash BE BTech PIGCE Nagpur 06-03-19
SP
Sadichha BCA MCASC Pune 05-03-19
Pandharkar Navnath Narayan Pandharkar B.Voc Dnyanopasak Shikshan Parbhani 05-03-19
RS
Rakshaa BBA BVIMED Badlapur 04-03-19
RK
Rahul BE BTech DDYPIET Pune 04-03-19
NB
Neha BE BTech Vishwakarma Foundati Pune 04-03-19
MG
Mayur Other Other Shahada 03-03-19
NJ
Nikhil BE BTech RMCET Ratnagiri 03-03-19
BD
Bhavana Other Other Other 03-03-19
AK
Adi Other MIMR Mumbai 02-03-19
SV
Shree B.Sc Other Bhum 02-03-19
MS
Mohil BE BTech UP Aurangabad 02-03-19
681-700 of  740