Rank board under MAH CET for

Time and Work

युवा कोर्स कॉलेज स्थान प्रयास किया
AG
Amol BBA AES Abhinav College Pune 10-01-22
KJ
Kevin BMS MCSC Dombivali 19-09-21
UP
Usha BBA.LLB SVM Hupari 17-09-21
PM
Preeti BBA SM Nagpur 16-09-21
PS
Pratiksha B.pharmacy Smbt cop Maharashtra 15-09-21
AS
Ayush BE BTech SKIT Jaipur 15-09-21
YZ
Yuvraj BBA Shahu Maharashtra 15-09-21
ST
Shivangi BAFM sndt Mumbai 15-09-21
NA
Nivesh B.Com CPC Nagpur 15-09-21
DA
Dhanashree B.Pharma Anuradha college of Maharashtra 14-09-21
NK
Nilesh Other Other Nagpur 14-09-21
SG
Sagar BE Atcfoe Pune 14-09-21
PS
Pallavi B.COM LLB Nutan adrsh College Maharashtra 09-09-21
SP
Shankar B.Com LKCM Akola 08-09-21
RD
Rajeshwar BE BTech GCE Amravati 02-09-21
SP
Siddhant BMS RJC Mumbai 30-08-21
KS
Kamakshi B.Com M. L. B College Gwal Madhya Pradesh 28-08-21
MY
Magi Bsc CS ICCS Pune 27-08-21
SP
Sid BMS RJC Maharashtra 19-08-21
AV
Anagha Bsc Chemistry DGRCASC Mumbai 12-08-21
1-20 of  239