HR round question for Huawei..

Q. The headquarters of Huawei is at a. Honkong b. Shenzan c. Shanghai


5 Respuestas
1-5 of  5
5 Respuestas
1-5 of  5
huawei
Practica simulacro de prueba para
huawei