In a certain code, FLOWER is written as SEXOMF. How GARDEN be written in this code? A. OEERBH B.OFESBH C.OEESBG D.OEERBG
Reasoning Coding-Decoding
  • AW
  • Ankit
  • 18 sep.
  • 1829 Visto
  • 14 Respuestas

14 Respuestas
1-14 of  14
14 Respuestas
SBI Clerk
Practica simulacro de prueba para
SBI Clerk