Rank board under IC38 for

Life Insurance Agents IC38

Youth Course College Location Attempts
DM
Dhivya M.Sc ANJAC Virudhunagar 03-12-21
YJ
Yashika BBA KLESBCA Belgaum 03-12-21
AK
Amit PGDFM SIMS Pune 03-12-21
DM
Dipali BE DDYPIET Mumbai 03-12-21
JG
Jesintha M.Sc JCAS Chennai 03-12-21
Prasath P Prasath MBA HITS Salem 03-12-21
VT
Vikas BA.LLB NIIE Delhi 03-12-21
SD
Sambit B.Sc n c college Mumbai 03-12-21
CP
Chandana M.A PSGCAS Coimbatore 03-12-21
PR
Pankaj Bsc Chemistry MAIT Noida 03-12-21
SB
Sealan BE BTech NITD Kolkata 03-12-21
MS
Mandar PGDM PLNWIMDR Mumbai 03-12-21
AT
Arjun Mtech NITT Chennai 03-12-21
SK
Suvajit Other Pskdjd Mumbai 03-12-21
SA
Shafique BAAS SGTBKC Delhi 03-12-21
SK
Sunil Other Other Navi Mumbai 03-12-21
KT
K. B.Pharma R. R Hyderabad 03-12-21
AJ
Anugrah BE BTech AU Chennai 03-12-21
RM
Rajendra B.Com bhadrak college Bhadrak 03-12-21
SS
Saurabh BE BTech UPTU Delhi 03-12-21
3741-3760 of  3764