Rank board under IC38 for

Health Insurance Underwriting

Youth Course College Location Attempts
TP
Talem Bsc zoo Biramangol college Manipur 19-10-21
CJ
Chandra B.Com RRC Rajapalayam 17-10-21
RP
Ram BA HPGC TELANGANA 08-10-21
TS
Tanya BPT GC Rajasthan 07-10-21
SD
Sunil BA MGVMSGC Malegaon 06-10-21
SK
Shanmuk B.Tech GITAM Chennai 06-10-21
PP
Prabhavati D.Pharma sanjavani collage Nashik 04-10-21
DC
Deesha B.Com Meredian Karnataka 02-10-21
DS
Deepak B.COM LLB VC Mumbai 01-10-21
GS
Gunjan B.com UC Begusarai 01-10-21
PA
Priyadarshini BAAS BJB College Odisha 30-09-21
ST
Sreenivas Bsc Physics DRM science davanger Davangere 27-09-21
GS
Ganesh BA KTHMC Nashik 25-09-21
SG
Shubhham M.COM IIBS Jaipur 21-09-21
HP
Hari Vbit VBIT Ghatkesar 20-09-21
LB
L. BA AMJC Chennai 18-09-21
YV
Yogesh BE SPCE New Delhi 12-09-21
SM
Santanu BA KC West bengal 07-09-21
CJ
Chandra B.Com RRC Rajapalayam 07-09-21
SM
Shraddha B.Com VCASC Mumbai 06-09-21
1-20 of  1572