Rank board under IC38 for

Life Insurance

Youth Course College Location Attempts
DB
Deepak B.Tech NCU Haryana 14-10-21
KK
Kushal PGDM ASM IBMR Kolkata 10-10-21
AN
Arpita Bsc Physics pendrani mahavidyala Umerkote 10-10-21
SJ
Sambhav BE CU Patiala 08-10-21
TS
Tanya BPT GC Rajasthan 07-10-21
ST
Sameer AE DEI Jamshedpur 06-10-21
SK
Shanmuk B.Tech GITAM Chennai 06-10-21
RN
Raja B.Sc SIES Maharashtra 06-10-21
AB
Arushi Graduate DBSPGC Dehradun 04-10-21
DA
Dhanya BJMC SIMS Maharashtra 25-09-21
SG
Shubhham M.COM IIBS Jaipur 21-09-21
AS
Anurag B.P.Ed MICA Delhi 19-09-21
NS
Nilam BA SSLNTMM Jharkhand 08-09-21
DB
Dhruba B.Com St xaviers college k Kolkata 06-09-21
VV
Vikash B.Sc DRMLAU UTTAR PRADESH 06-09-21
AS
Anita BA BELLAMARG Aligarh 05-09-21
NA
Nitasha BA DU Delhi 03-09-21
AS
Angkur B.Tech JEC jorhat 28-08-21
RK
Rabina B.Sc JIST Guwahati 25-08-21
NA
Nidgunde B.Tech IIIT Hyderabad 25-08-21
1-20 of  3479