Rank board under MAH CET for

Statements and Assumptions

Youth Course College Location Attempts
NK
Nishita BMS RPCCE Kalyan 17-11-21
OM
Om Financal market Sk somaiya Mumbai 17-11-21
VP
Vaibhavi BBA PESMCASC Pune 14-11-21
PT
Prajwal BBI Sydenham college Mumbai 23-10-21
SC
Simran MMS LLIM Nashik 11-10-21
RV
Ravi B.Tech SRMCEM Lucknow 07-10-21
SP
Shraddha M.Com PTVASC Mumbai 27-09-21
PD
Pranav BE BTech ABS Pune 22-09-21
MS
Mahendra B.Com Pune Maharashtra 21-09-21
MK
Muskan B.Com AISC Pune 18-09-21
PK
Purva B.Sc MGMCOET Aurangabad 18-09-21
DG
Deepika B.com Pillai Maheshtala 17-09-21
UP
Usha BBA.LLB SVM Hupari 17-09-21
NN
Namrata BE BTech Vit wadala Mumbai 17-09-21
SB
Satan btech mpstme Maharashtra 16-09-21
BA
Bhumika B.Com Iehe Bhopal 16-09-21
MB
Manthan BCA SSSAC Maharashtra 16-09-21
MG
Madhu B.Com NKT Maharashtra 15-09-21
PC
Prasad MBA ADMIFMS Mumbai 15-09-21
PS
Pratiksha B.pharmacy Smbt cop Maharashtra 15-09-21
1-20 of  603