Rank board under MAH CET for

Seating Arrangement

Youth Course College Location Attempts
OM
Om Financal market Sk somaiya Mumbai 18-11-21
NK
Nishita BMS RPCCE Kalyan 17-11-21
VP
Vaibhavi BBA PESMCASC Pune 14-11-21
PT
Prajwal BBI Sydenham college Mumbai 23-10-21
SC
Simran MMS LLIM Nashik 12-10-21
PD
Pranav BE BTech ABS Pune 22-09-21
MS
Mahendra B.Com Pune Maharashtra 21-09-21
PK
Purva B.Sc MGMCOET Aurangabad 18-09-21
UP
Usha BBA.LLB SVM Hupari 17-09-21
NN
Namrata BE BTech Vit wadala Mumbai 17-09-21
SM
Satish BDS smbt idsr Nashik 16-09-21
MB
Manthan BCA SSSAC Maharashtra 16-09-21
MG
Madhu B.Com NKT Maharashtra 15-09-21
PC
Prasad MBA ADMIFMS Mumbai 15-09-21
PS
Pratiksha B.pharmacy Smbt cop Maharashtra 15-09-21
SN
Shreya BE RAIT Navi Mumbai 15-09-21
TB
Tanu B.Sc Mohotascience Magpur 15-09-21
KK
Kashif BE XIE Mumbai 15-09-21
YZ
Yuvraj BBA Shahu Maharashtra 15-09-21
DK
Danesh B.Com DMKUARMCC Nagpur 15-09-21
1-20 of  801