Rank board under MAH CET for

Synonyms

Youth Course College Location Attempts
DC
BMS
SCHMC
Ulhasnagar
06-11-22
DS
BMS
Guru Nanak Khalsa co
Mumbai
06-11-22
PY
B.Sc
thakur
Mumbai
17-09-22
SS
BAFM
RDNC
Mumbai
13-09-22
KK
bsc hospitality
tuli college of hote
Nagpur
24-08-22
MW
BMS
yes college
Mumbai
23-08-22
AK
BBA
Scos
Pune
23-08-22
NN
B.Com
SBCAC
Shahapur
23-08-22
VB
BE BTech
MITWPU School Of Eng
Pune
23-08-22
GS
B.Com
SCKGACC
Pune
23-08-22
SJ
BBA.LLB
Ss maniyar
Nagpur
22-08-22
DL
B.Sc
Sangmeshwar college
Solapur
22-08-22
MS
Bcom
MJC
Jalgaon
22-08-22
DM
Bcom
SPMM
Pune
22-08-22
KW
Bsc agri
Navalbhau college of
Akola
22-08-22
PK
b.com
akola
Akola
22-08-22
LA
Bcom
nmd college
Gondia
22-08-22
AJ
BCA
Mahila Mahavidyalaya
Kopargaon
22-08-22
AP
Bscagri
ABC Baramati
Satara
22-08-22
KS
B.Com
Ramniranjan Jhunjhun
Mumbai
22-08-22
1-20 of  533